ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПА НА НАЦИИТЕ И СВОБОДИТЕ

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПА НА НАЦИИТЕ И СВОБОДИТЕ - ПРОГРАМА


1. Спазване на принципите на Демокрацията
Движението за Европа на нациите и свободата ЕНС и неговите членове формират своя проект в синхрон с принципите на демокрацията и всеобщата декларация за правата на човека и се дистанцират от свързването им, в миналото или в настоящето, или с каквото и да е сравняване или изразяване на симпатии с авторитарни или тоталитарни проекти.

2. Суверенитет
Движението ЕНС е убедено, че решението съществува в суверенитета на отделните държави и хората, базиращо се на сътрудничество между нациите. Поради това отрича всякаква политика, чиято цел е създаването на някаква Супер-държава или какъвто и да е наднационален модел. Един от основните принципи, който обединява членовете на движението ЕНС, е отказ от предаването на държавния суверенитет в ръцете на наднационалните инстанции и/ли на европейските институции.

3. Идентичност
Партиите и евро депутатите от движението ЕНС базират своя политически съюз на запазването на идентичността на хората и нациите в Европа и на респектиране на специфичността на всеки един народ. Поради тази причина членовете на движението ЕНС споделят общ принцип, който включва право за контролиране и регулация на миграцията.

4. Специфичност
Членовете на движението ЕНС узнават правото на всеки да пази своите собствени икономически, социални и културни модели, специфични и уникални в Европа. Движението ЕНС се стреми за запази различието на политическите проекти на своите членове.

5. Свободата
Членовете на движението ЕНС основават своето политическо движение на охраната на свободите на индивидите, с извънредна важност приемат охраната на свободата на словото, от тези свободи в днешно време в най-голяма опасност се намира дигиталната свобода.

6. Културата като фундамент на политическата дейност
Движението ЕНС е на мнение, че културата е основата за реализирането на каквато и да е политическа дейност и само културно и ориентирано към развоя на науката образование може да подпомогне развитието на политическото осъзнаване на гражданите.


www.menleuropa.eu

Начало | За нас | Новини | В медиите | Акценти | Документи | Предавания | За членове | Галерия | Контакти
Copyright © 2017 ПП Воля